dimecres, 12 de juny de 2013

VALORACIÓ DE LES COMPETÈNCIES


Unes de les primer entrades que vàrem fer el blog va ser quines eren les competències que ja teníem o que estaven en procés o bé perles que ens faltaven assolir, ara que m’he tornat a mirar totes les competències que hem quedaven per assolir, he pogut observar que no he utilitzat totes les competències de l’assignatura, però si que les he tingudes presents, però per jo no eren les principals.

COMPETÈNCIES DE L'ASSIGNATURA.

Per una banda, parlaré de les competències de l’assignatura que són les que he tingut més present ja que són les que he utilitzat per etiqueta les entrades al blog.

Primer de tot, la competència 1 és autònom en l’aprenentatge, pens que si he realitzat aquesta competència quan l’activitat havia de ser autònom, no he fet un aprenentatge autònom perquè la mestra sempre m’ajudava molt i per tant era més un treball en parella, parella educativa.

La segona competència és reflexionar sobre el meu procés d’aprenentatge, considero que he utilitzat molt la de identificar els punts forts i febles de les capacitats i competències professionals.  Per tant, he reflexionat de les coses que feia, com ho feia i perquè ho feia.  I també pensar els erros i els dubtes perquè la meva tutora  m’ho ajudi a resoldre.

La tercera competència és analitzar i reflexionar sobre el funcionament del centre, pens que la meva tutora m’ha resolt com organitzada l’escoleta, quins distribucions tenien, per també cal dir que no estic totalment d’acord amb el funcionament, però pens que només som practicants i que ens hem d’adaptar a les situació, encara que quan eleguesqui  un lloc, vull que sigui un lloc a on ens proporcioni tot el que jo m’agradaria per els infants.
La quarta competència és analitzar i reflexionar sobre els processos d’ensenyament – aprenentatge, ple que respecta a la meva relació entre mestra-infants puc dir que si que he analitzat i reflexionar la meva actuació i intervenció, la meva tutora m’ha donat moltes eines perquè pugui dur una bona pràctica.

Finalment, pel que fa a la competència 5 sobre el procés de millora, ha estat una de les competències que he tangut més present durant aquests 4 mesos, per nombrosos soucs que ens trobaven pel camí. Ja que ens hem demanat un parell de pics si donàvem resposta a la demanda del centre, ja que en vàrem canviar el projecte, però ara estic molt contenta dels resultats assolit.


COMPETENCIES PER ENSENYAR DE PHILIPPE PERRENOUD.

Aquest competències no les he utilitzades gaire, per tant, faré un comentari global d’aquestes.

La primera competència que he utilitzat ja estat organitzar y animar situacions d’aprenentatge, ja que en he hagudes de planificar pensat sempre que els infants s’engresquesin. La competència de gestionar la progressió dels aprenentatge he assolit aquestes ja que he pogut veure el quins conflictes sorgeixen i com fer-les front. Elaborar y fer evolucionar els dispositius de diferenciació, fer front a l’heteorigenietat de cada infant, i poder atendre’ls a tots depenent de les seves capacitats i necessitats.

Implicar als alumnes en els seus aprenentatges i en el seu treball, totes les ganes que tenc d’aprendre aquesta professió, coneixent a professionals que ja fa molts anys que fan feina i aprenent de ells els que més en agrada i no tot.

El treball en equip veure la importància que té,  com que a la nostre escoleta hem estat 7 practicants i per tant hem hagut de fer un treball en equip, també dir que l’escoleta forma part d’un bon equip perquè l’escoleta és molt grossa. Participar en la gestió de l’escola , pens que he participat poc en la gestió del centre, ja que tenen totes aquestes coses ja fet i no es pot organitzar millor, perquè ja ha estat consensuat per l’equip.

Informar i implicar els pares, utilitzar les noves tecnologies, Afrontar els deures i els dilemes ètics de la professió, lluitar en contra dels prejudicis. I finalment organitzar la pròpia  formació continua.  Saber explicar els pròpies practiques .
 Etiquetes: la competència 2 seria les més adecuada, però per especificar un poc més hem qued amb la competència 2.1 de identificar els punt forts i febles de les meves capacitats i competència professional, com també la 2.7 de reflexionar sobre els errors i cercar maneres de millorar en l'actuació professional.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada