dimecres, 13 de març de 2013

COM TREBALLAR LES MEVES COMPETÈNCIES


Les competències que he de treballar son moltes, per  assolir totes les competències he de treballar amb aquelles que encara no tinc del tot assolides i també treballar les competències que ja tinc per fer més fortes aquelles que encara em costen més. Per això, de la manera que hagi assolit les competències dependrà del meu esforç i de la tasca diària a l’escoleta, com ho realitzi.
Per tant, he de fer una observació directa i una interpretació de la tasca diària del dia a l’escoleta. Tota la informació que vagi recollit em per representar i reflexió sobre l’acció educativa del centre i de l’aula, per així reflexionar d’una manera més directa i sense que cap tipus de informació hem passi desapercebuda.

Per això, les competències que he de millorar, contestaré perquè encara hem causen dificultats i com les milloraria.

El primer lloc, la competència 1.4 trobo dificultats ja que el centre no ens dona  informació i és difícil contrastar la informació perquè no tinc informació. Com ho milloria demanant al centre que hem l’accés del documents del centre.

El segon lloc, passat ja a la competència  2.2 em costa identificar les creences i concepció del procés d’aprenentatge. Ho milloraria cercant informació i demanant més informació a la tutora perquè pogués identificar  les creences i la concepció de l’aprenentatge.

Per una banda, la competència 2.7 de reflexionar sobre els errors i cerca maneres de millorar en la seva actuació professional, hem crea dificultats per no participar en la planificació i per tant no puc millorar l’actuació professional. Jo milloraria aquesta competència de cada intervenció que tinc amb als infants pensar i reflexionar com ho podria millorar perquè li dones més estratègies per assolir els objectius.

D’altra banda, la competència 3.3 és el mateix problema que la competència 1.4, ja que ens han creat problemes per recollir informació del centre.  Ho milloraria amb l’accés als documents del centre.

La competència  4.1 em costa identificar els marcs teòrics que justifiquen o qüestionen les pràctiques que es duen a terme a l’aula. El que trobo més dificultós és identificar els marcs teòrics que justifiquen les practiques, ja que no veig molt de sentit. Les estratègies de millora serien demanar més ajuda a la mestra sobre la planificació i els objectius de les activitat i pràctiques de l’aula i quina finalitat tenen.

També la competència 4.3 la trobo dificultosa sobretot em l’elaboració hipòtesis, penso que és una tasca que és va millorant a partir del temps i veure el que passa i el que podria passar, reflexionat que si en aquesta intervenció ho hagués fet de l’altre manera és possible que tingues altres resultats.

Finalment, dir que tota la competència 5 encara la tinc enlaire, ja que encara no he pogut reflexiona sobre el projecte de millora, per una banda penso en el dificultat que de començar un projecte de millora , ja que mai en he fet un. D’altra banda, com milloraria aquesta competència seria treballar amb equip i que tots aportéssim el que sabem i pensem sobre el tema.


Etiquetes: la competència 1.4 ja que a partir de la contrastació puc veure quines son més meves dificultats i també la competència 2.1 perquè he de identificar el punt fort i els febles que tinc.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada