dimarts, 5 de març de 2013

EL JOC HEURÍSTIC


Per començar, dir que el Joc heurístic és una activitat d’exploració i combinació d’objectes diversos i variats que proposem als infants de 12 a 24 mesos. És la continuació de la Panera dels Tresors que oferim als infants de fins a 12 mesos, que encara no es desplacen.

Ens trobem a l’aula dels Kiwis amb infants de 1-2 anys.


Aquesta activitat té tres fases diferenciades:

La primera: l’educadora de suport prepara el material a l’espai de defora de les aules, a un espai que compartim amb dues aules. Abans l’educadora de suport demana a la mestra de cada aula si li pareix bé el material que te proposat.
Selecciona quatre tipus de material sensorial diferent que en aquests cas eren, cadenes, tubs de cartó, rodets de fil i canyes de fusta. I  a la vegada escull els recipients adients que faran de contenidors que son els pots de cola-cao. Prepara  quatre punts de joc de manera que els infants es puguin repartir i desplaçar d’un punt a l’altre, i que hi hagi material suficient per tots als infants.

La segona: els nens i les nenes manipulen, exploren i combinen lliuraments els diferents materials buscant totes les possibilitats sense que l’educadora intervingui. Ella es troba en el espai de joc observant, collint nota del que passa i oferint seguretat als infants. Els la majoria dels infants volen obrir els pots de cola-cao i van a demanar un poc de ajuda a la mestra. En aquesta ocasió als infants han jugat molt en ficar les cadenes dins els pots de cola-cao i dins els tubs de cartó. Però també han jugat de manera més simbòlica, com ha estat amb les canyes (de fusta) pegar a damunt els pots de cola-cao i fer de tambor. La majoria dels infants han fet renou amb les cadenes dins els pots.

La tercera: consisteix en la recollida i classificació dels objectes, en aquesta fase l’educadora intervé oferint als nens i a les nenes les bosses de roba, obertes, de manera que vegin quin material hi ha a dins i demana als infants que hi posin el que és igual. Els ajuda a recollir i els orienta gestual i verbalment per trobar el material que correspon a cada bossa.
Als infants que jo tinc encara els hi costa molt recollir el material i més fer la classificació.  Però amb temps i amb repetició ho aconsegueixen fer amb ajuda de la mestra.
L’activitat durà fins que als infants es cansen o bé és la mestra qui decideix acabar, bé perquè als infants no s’han involucrat molt.


Alguns objectius que s’aconsegueixen amb aquest joc:
·         Exercitar la capacitat de concentrar-se en el propi joc.
·         Coordinar els moviments simultanis de les dues mans: picar, posar a dins, treure.
·         Ajustar els moviments de la mà i dels dits.
·         Diferenciar qualitats dels sons: fort, fluix.
·         Observar els objectes en posicions diverses.
·         Exercitar la capacitat d’escollir, de triar el material.
·         Combinar els objectes per aconseguir la finalitat que ell s’ha proposar: fer soroll, omplir, buidar.
·         Classificar els materials mentre els recull
·         Adquirir l’hàbit d’endreçar el material: un lloc per cada cosa i cada cosa al seu lloc.

Els objectius d'aquesta sessió son:
- Coordinar els moviments simultanis de les dues mans: picar, posar a dins, treure.
- Combinar els objectes per aconseguir alguna finalitat com : fer soroll, omplir, buidar.
- Classificar els materials mentre el recull.

Materials que han utilitzat:
- Cadenes
- tubs de cartó
- rodets de fil
- canyes
- pots de cola-cao com a contenidors.
Aquí podem veure una seqüència de imatges que fa un infant per obrir el pot de cola-cao.  Primer de tot intenta obrir-lo amb les mans i intenta girar. Desprès com que amb les mans no li ha anat bé posa les dents i desprès ho aconsegueix obrir i mira que hi ha a dedins el pot. 


Conclusions:
Quan els infants comencen a utilitzar els materials com a elements simbòlics. Pot combinar el material de maneres molt diverses, tot i fent descobertes: Ficar i treure, omplir i buidar, tapar i destapar, obrir i tancar, encaixar, abocar…
Els infants varen aprendre a obrir un pot de cola-cao i tornar a experimentant passant les cadenes a dins els tubs de cartò. 
El joc heurístic ha estat pensat, com a resposta a la demanda creixent d’activitat per part de l’infant i la voluntat de l’educador de respectar el ritme individual d’acció en un grup d’infants del segon any de vida.
El coneixement de la realitat que adquireix l’infant a partir de la pròpia activitat, una activitat sorgida del seu interès, queda per sempre més enregistrat en el cervell i constitueix la base per a nous aprenentatges.
Finalment, dir que la classe va assolir els objectius proposats per la mestra, ja que es varen des fer molt bé amb el material, ficant les cadenes, obrint els pots de cola-cao...Etiquetes: Considero que les competencies 1.2 i 4.3 son les que jo he utilitzat en aquesta pràctica, la competencia 1.2 perque he reflexionat i ponderat sobre elements que podran a una bona actuació professionals i la  4.3. perquè he elaborat hipòtesis de per què passa un fet considerat a partir d'un recull d'informació.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada