diumenge, 7 d’abril de 2013

CREENCES D' UNA MESTRA


Els docents sempre tenen unes creences, unes teories i unes experiències que sorgeixen de la seva intervenció i de l’actitud que tenen amb als infants. Cada mestra té les seves pròpies creences i aquestes fan que intervinguin d’aquesta forma i no d’un altre.

Com ja vaig comentar anteriorment, a la meva observació del joc heurístic ha estat pensat, com a resposta a la demanda creixent d’activitat per part de l’infant i la voluntat de l’educador de respectar el ritme individual d’acció en un grup d’infants del segon any de vida. Per tant l’educador ha de fer d’observador, tot i que ha de intervenir quan sigui necessari per ajudar o a resoldre algun conflicte ja que pot ser molt profitós.

Algunes de les creences que penso que te la mestra son les que a continuació explicaré.

- Intenta proposar el material adequat i perquè  als infants es puguin engrescar.

- La mestra intenta fer propostes de millora, per el joc heurístic, ja que als infants és puguin involucrar mes i juguin i simbolitzin.

- La mestra intenta no intervenir però li es impossible ja que als infants van al seu costat a experimentar, amb als objectes que ha proposat. Aquest mateix dia varem comentar que podríem fer perquè als infants no venguessin tant per al nostre costat, i va ser collir unes cadires, però encara va funcionar menys als infants venien més.

- Finalment, la darrera creença que veig després de pensar bastant en aquesta sessió, és que la mestra s’involucra massa, que no vol dir que estigui malament, però pens que ha de deixar que als infants  i sols intervenir quant vegi que sigui necessari i que amb la seva intervenció als infants puguin créixer. En aquest cas va passar que als infants tots volien obrir al pot de cola-cao, la mestra als i deia com ho havien de fer, ella aguantava el pot per el cul i als infants intentaven obrir-ho per d’alt. Considero que en al mateix cas de la mestra jo hagués fet al mateix, ja que eren tots als infants que volien obrir un pot, però pensant ara amb aquesta sessió, considero que haurien de haver estats ells, als qui experimentessin i per tant, poder descobrir que aquest tap no s’han de estirar si nos rodar, que és més complicat, però hi ha altres maneres d’obrir una pot. I que no sempre es fa de la mateixa manera.


Els fonaments teòrics que te la mestra.
Parlant amb la meva tutora d’aula, hem va comentar que per realitzar aquestes propostes de joc heurístic abans han cercat informació a les revistes i han fet algun curs per saber-ne més ja que els interessava molt poder dur aquest treball ben presentat a dins l’espai comú. També vaig observar que la mestra els hi ajuda però sense que ella faci la feina sinó que son els infants qui han de obrir el pot de cola-cao, encara que ella li dona les pautes per poder obrir el pot de cola-cao.

La veritat es que si que considim, ja que la seva visió de fer feina és ben semblant que a la meva.


Etiquetes: Considero la competències 1.2 i 4.2 son les que he fet servir ja que a la primera he pogut reflexionar sobre el bon estil docent i la segona, el 4.2 perquè he fet una comparació de les practiques.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada